Portfolio masonry 4 columns

[element_portfolios items="12" nopadding="1" masonry="1" columns="4"]