Portfolio masonry 2 columns

[element_portfolios items="12" nopadding="1" masonry="1" columns="2"]