Portfolio masonry 3 columns

[element_portfolios items="12" nopadding="1" masonry="1" columns="3"]